Nieprzechwycony wyjątek:

Plik (linia): /www/katalog_www/www/tea/plugins/php/analytics/gapi.class.php(418)
Wiadomość: GAPI: Failed to authenticate user. Error: "https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps "