Nieprzechwycony wyjątek:

Plik (linia): /home/arcu/krzysiek/herbatazielona/plugins/php/analytics/gapi.class.php(418)
Wiadomość: GAPI: Failed to authenticate user. Error: "https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps "